SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Category Archives: Tiếng Anh

Tổ Tiếng Anh

TỔ CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH – TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

Tiền thân của Tổ Tiếng Anh là Tổ Hóa – Sinh – Anh, sau này được tách riêng thành Tổ Tiếng Anh vào năm 2011 khi tổ đã đủ cơ cấu giáo viên chuyên môn.

Cùng với sự phát triển của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Tổ Tiếng Anh đã phát triển và trưởng thành cả về chất và lượng. Hiện nay, Tổ Tiếng Anh có đội ngũ nhân sự khá ổn định với 05 Giáo viên với kinh nghiệm giảng dạy từ 10 năm trở lên. Trong đó, 02 giáo viên có trình độ thạc sĩ và 03 giáo viên trình độ đại học chính quy.

Giáo viên tổ chuyên môn Tiếng Anh

Tổ Tiếng Anh thường xuyên trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao tay nghề, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Mọi thành viên đều không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nỗ lực tạo môi trường ngoại ngữ cho học sinh. Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường 2P.M Club (Practice Makes Perfect: Có công mài sắt, có ngày nên kim) được thành lập từ năm học 2017 – 2018 đến nay vẫn được thành viên câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH – TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

STT

HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NĂM VÀO NGÀNH TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1989 2011 Thạc sĩ Tổ trưởng chuyên môn
2 Bùi Thị Thúy Hà 1986 2011 Thạc sĩ P. Chủ tịch Công Đoàn
3 Nguyễn Thị Sinh 1984 2007 Đại học Giáo viên
4 Nguyễn Thị Oanh 1988 2010 Đại học Giáo viên
5 Phạm Thị Ánh Như 1989 2012 Đại học Giáo viên