SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Báo cáo về việc thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT HKI năm học 2023 – 2024

Công khai chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Học kì 1 năm học 2023 – 2024